Проект "Иди и Виж"
12 дискусии

визуалното, коцептуалното, политическото - начини на употреба
/в рамките на дискусионен клуб "На тясно"/

Автори: Венцислав Занков, Ивана Мурджева


"ИДИ И ВИЖ"защо

съдържателен анализ

[клуб "На тясно"]

[МЕДИИ]

[english]

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът "Иди и Виж" използва и развива формата на дискусионен клуб "На тясно", като се провежда ежеседмично при свободен достъп.
Клубът "На тясно", заявен като дискусионен, е неформално пространство за представяне и обсъждане на теми, идеи и проекти в областта на изкуството, културата, новите медии и политиката.
"Иди и Виж" си поставя за цел да обедини, насочи и развие ефективното общуване, чрез въвеждането на тематични блокове и обсъждане на актуални проблеми, свързани с ползването и присъствието на визуалното, концептуалното и политическото от неформални и маргинални общности.
В развитието си проектът "Иди и Виж" изучава самостойните и независими социални пространства, практиките, поведението и тяхното взаимодействие и присъствие/отсъствие в обществото. Изучаването се насочва и извършва от гледната точка на любопитния изследовател, който без да има възможност за присъствие във всички социални полета проявява интерес към общите механизми за тяхното структуриране. Въвеждането в различните социални полета се извършва, чрез презентации на преки участници в тях, като модератора на дискусията се наосочва разговора съобразно конкретния тематичен блок.


В рамките на проекта "Иди и Виж" се въвеждат следните тематични блокове:


1. Визуалното като концептуално и политическо

- некомерсиални комикси - смисъл и значение, представяне на Станислав Илев и екип на comix.cult.bg

Международния конкурс за реалистична живопис "Балкански художници 2004"- концепцията, участниците, номинираните и наградени авто

Изкуство и независимост? една година ескимо.орг. Ескимо е организация, ангажирана в продуциране, представяне и промотиране на творби на изкуството без оглед на форма и стил...


- Улични медии - не/комерсиални медии и масова култура. Графити, субкултурата и супата. Импорт на субкултура.

- "Manga мания на BG територия"


- Идеологии на бунта - забавно-музикално радиопредаване "Зла вечер", традиционно обитаващо честотата на Радио Нет (106,9 MHz) от 8 до 10 часа всяка събота.


- "Огнени стъпки" видеофилми на Антон Терзиев и Катя Дамянова


- "политика и наркотици - пропаганда и табу" представяне на филма "Трева" - сдружение "Промена"


2. Концептуалното като визуално и политическо

 • - Алтернативни; независими и обществени телевизии;


o PARK 4DTV - pure image and sound /Holland/
o TV without television - aktionsgalerie - Berlin
o Offener kanal - Berlin
o Stattwerkstatt TV Linz Austria/
o Web tv - streaming media content: netcondgestion.nl
Представяне на Венцислав Занков. Гости: Милен Цветков, Иван Гарелов/tbc/

 • - технологии и медии - социално действие, присъствие и усвояване на публично пространство; Личното и публичното в нет-а; Проекта "аз живях социализма" и интернет: участници Калин Манолов /журналист/ Г. Господинов/писсател/, Диана Иванова; екип на проекта.

 

 


3. Политическото като визуално и концептуално

 • -Записки от опити за хуманизиране на мъртвия дом. Модерен (български) затвор.
  представяне на сдружението за религиозна и обществена защита на лишените от свобода

 • Indymedia и възможностите за ползване на новите технологии - интернет , - проблемът за политическа идентификация, идеология и съдържание. Нови технологи # ново съдържание? Представяне на екипа на Индимедия, България
 • - преформатиране на Европа и европейското: от Радио "Свободна Европа" към радио "Нова Европа" учасници: екип на "Нова Европа"


  4. Визуалното, концептуалното и политическото отнесени към изолирани или самоизолиращи се пространства.
  маргинализирани общности н начините им на присъствие и заявяване и споделяне на вътрешното-груповото социално пространство с външното
  социални нагласи, действие , поредение, присъствие, отсъствие, стереотипи и табута;

 • - Гей общества - толерирането като позитивна дискриминация, клишетата на "толерантността" ; Участници: представители на БГО "Джемини". Представяне на проекта "2-ри юни" четене в чест на Хр. Ботев /съвременен прочит/

 • - Вменената различност- проблема HIV/AIDS като проблем на общуването. Мехнизъм на възникване на социалната стигматизация и формирането на социалната нагласа към HIV+ лица.

 • - Вменяването на вината като легитимно оправдание за стараха и отказа от общуване.
  Участници: организации на HIV+ лица: Фондация "Плюс и Минус"
  Фондация "Надежда срещу СПИН";


Проектът "Иди и Виж" няма претенцията да извърши обстоен и краен анализ на съществуването, функционирането и взаимодействието на различните видове, индивидуални и/или групови социални пространства. Проектът си поставя за цел да концентрира вниманието към обществените практики на изключване от контекста на гражданското общество. При условие, че заявяването на обществото като гражданско предполага допускане на осмислено практикуване на свободи на различното и другото без да ги изключва или фаворизира, с което прави възможноста за промяна и развите реална.