вестник за гравитацията

дискусионен клуб "На тясно"
всеки четвъртък от 18.30 в "Хамбара"


идея и координация:
венцислав занков
vzankov@nbu.bg
Ивана Мурджева de_bella@yahoo.com

2004-2005
[относно] [програмата] [english]
[връзки] [медии] [elektrik_bg]

[архив>> 22.01-22.07.2004 >> 25.11.2004- 30.06.2005]

>>2006 ..enter..>>НАЧИН НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕБАТИТЕ В
ДИСКУСИОНЕН КЛУБ "НА ТЯСНО"
 • Дискусионен клуб "На тясно" се определя като публично място за неформално говорене, което изключва в същността си официалния консервативен език и дистанцията между публика и лектор.
 • Възприетата "форма на говорене" позволява ефективното споделяне на мнение и реалното заемане на гражданска позицията.
 • Дискусионен клуб "На тясно" се провежда всеки четвъртък от 18.30, при предварително обявяване на темата на дебата.
 • Дискусионния клуб е пространство на споделяне и в този смисъл презентиращите са провокирани да преодолея дистанцираната презентация и да провокират реакция на публиката.
 • Дискусионният клуб не създава изкуствена или измамна среда от съмишленици. Презентирацият не се ползва с презумпцията за одобрение и е длъжен да защити тезите си.
 • Дискусионният клуб се организира при свободен достъп и свободно изразяване на мнение.
 • Дискусионният клуб реализира в себе си значителен образователен потенциал, обхващайки широк спектър от теми и широк кръг социални групи и индивидуални автори.
 • Публиката на дискусионния клуб е динамична и се определя от презентираната тема. Интересното предварително представяне на темата и личния авторитет на презентиращия определя нивото на интерес.
 • Дискусионният клуб не създава измамливо усещане за интерес към темата или презентиращия, осигурявайки постоянна публика.
  Постоянната публика на дискусионния клуб е най-критичната публика, овладяла свободното говорене и отговорното защитаване на позиция.

 

Време и място на провеждане на дискусиите: "Хамбара", всеки четвъртък от 18.30 часа
За контакти и предложения:
vzankov@yahoo.com
de_bella@yahoo.com
}

[архив]

 

powered by [E80] association


idea and coordination
ventsislav zankov
ivana murdjeva
contact: +359 (0)887 51 97 94
e-mail vzankov@nbu.bg
forum: http://zetmag.org/forum

[Zet_maG]