2010 10 02 смърт в София
2010.14.04 рамбо еуфорист
2010.22.11 първите 7 на Апокалипсиса