Идея за погребване 1

Страх ме е да родя дете, защото първите си постъпки то трябва да направи под мое ръководство, аз ще съм първата, която ще създаде у него представи и понятия, ще съм първата която ще го учи на цветовете и формите, аз ще съм тази, която ако се откаже от неговото възпитание ще е виновна за това на какви хора го е оставила или какви хора са го намерили.

Винаги ще бъда виновна за всичко, което се отнася за първите години прекарани от това дете на земята, с влиянието и действията си аз ще съм създала началото на пътя, по който моето дете ще се движи и така ще съм отговорна за поредицата решения, които то прави.

След това ще съм виновна за всичко, което ограничава или помага на вече порасналото дете да живее, да създава отношенията между себе си и другите, Бога и собствените си деца. Ще съм виновна ако преча, ще съм виновна ако помагам, защото обвързвам, ще съм виновна ако не правя нито едното от двете, защото това означава, че съм избягала.

Вече не ме е страх.

 

Идея за погребване 2

Да се омъжа за негър.

 

Идея за погребване 3

Да бъда смисъл на живота за някой мъж. Да бъда причината, която той е намерил за да остане жив и веднъж за винаги да приключи с наркотиците, алкохолизма и отчаяните опити за самоубийство. Да бъда “МУЗАТА”, която той вече е престанал да чака, но тя се е появила от нищото и е възвърнала надеждата в него.

 

Идея за погребване 4

 Да създам произведения, които да говорят еднозначно, да правят хората “ДОБРИ”, да променят света.