boriana dragoeva idea 1 2 3 4
'
APOLOGETIC' or
 
"хапчета за сдвояване на личността " проект,  предоставен на Погребално бюро "УТРО" от Боряна Драгоева и погребан на 29 april 2000 и погребан в сектор В1 наред с други четири мъртви  нейни  желания, страхове, стремежи

смъртен акт и сертификат с изходящ номер 000001

гробар Венцислав Занков
back to the main cemetery