Щедростта в нас се противопоставя на скъперничеството,  така както страстта - на разумно направената сметка. Ние не можем да се уповаваме сляпо на страстта, която включва също така и скъперничество, но щедростта надхвърля разума и тя е винаги изпълнена със страст. В нас е заложено нещо страстно, щедро и свещено, което надминава представите на интелекта - нашата човечност се изразява именно чрез тази екцесия. Напразно бихме говорили за истина и справедливост в един свят на интелигентни автомати.    

Жорж Батай