ако сте много отворени, можете да си резнете вените, ей така

ултимативно решение за ВАС! реже, реже...!